Wasiliana nasi

S.L.P. 77496, Dar Es Salaam

Mahali: Wizara ya Ardhi

Simu: +255 22 2113582, Simu ya Kiganjani: 0753 504222

Nukushi: +255 22 2112582

Tovuti: http/tprb.go.tz