Wasiliana nasi

S.L.P. 1150, Dodoma

Mahali: Mtaa wa Maktaba

Simu: 026 2323833, Simu ya Kiganjani: +255753 504222

Nukushi: +255 22 2112582

Tovuti: www.tprb.go.tz